Ang Aming Pangako

Ang Aming Pangako

  • Uunawain naming ang nais o kailangan mo.
  • Ipapaalam naming sa’yo ang mga paraan na mabuti sa ‘yo
  • Lahat ng charges ay ipapaalam sa ‘yo
  • Tapat kami, dahil magkabarangay tayo.

Serbisyong kabarangay na, Sigurado pa!