Tungkol-sa-ExpressPay-Banner

Tungkol sa ExpressPay

Ang layunin ng ExpressPay ay mapagsilbihan ang mga tao at kalakalan sa barangay ukol sa kanilang pangangailangan sa pagbayad ng bills, pagpadala ng pera, pakete o kahon, pagkarga ng prepaid load, pagbili ng ticket upang bumiyahe, at mga iba pang pangangailangan.

Bawat isa sa higit na 700 ExpreessPay Payment Centers ay mga independent franchisees na may pahintulot mula sa ExpressPay Inc., na maglaan ng mga nasabing serbisyo.

Ang mga gawain ng bawat ExpressPay Payment Center ay sangayon sa mga regulasyon ng Department of Trade & Industry (DTI), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Bureau of Internal Revenue (BIR), at ng mga local government units.

Ang ExpressPay Inc., ay bahagi ng Sagesoft Solutions Inc., isang pangunahing IT solution provider sa Pilipinas. Ang Sagesoft Solutions ang nag-usad ng e-commerce platform na gamit ng bawat isang ExpressPay Payment Center.